Účel akce a zastřešení

 • 1.1. Akce je relaxačního a edukačního charakteru
 • 1.2. Akci zastřešuje Společenství Molechet
 • 1.3. Akce jsou uzavřené s účastí členů se zaplaceným členským poplatkem, viz bod 2.3..
 • 1.4. V případě charitativní sbírky zajišťuje tuto činnost Nadační Fond Pes v Nouzi z.s., vč. vlastního transparentního účtu
 • 1.5. Sponzoři všech eventů jsou vždy viditelně a strategicky uvedeni. Seznam sponzorů je k nahlédnutí v příslušné sekci webu

Registrace, poplatky a osobní údaje

 • 2.1. Registrací bude zájemci o účast na eventu umožněno zakoupení vstupenky složením členského poplatku.
 • 2.2. Registrací dává zájemce souhlas se zpracováním osobních údajů v míře nezbytné pro identifikaci ke vstupu do prostor pořádaného eventu, a k nezbytnému kontaktování v případě nutnosti.
  • 2.2.1. Za správnost vyplněných údajů ručí jen a pouze zájemce. Při zjištění nesrovnalosí může být zájemce vyloučen z čekací listiny, eventu, nebo mu může být zrušena celá registrace.
  • 2.2.2. Při vyplňování Přezdívky a Druhu je počet znaků omezen místem na visačce – aktuálně bude použito prvních 25 znaků, pokud alespoň jeden z údajů tento počet převyšuje.
  • 2.2.3. Obrázek na visačku se nahrává prostřednictvím úpravy profilu. Maximální velikost 2 MB, ideální rozměry 400*400px.
  • 2.2.4. Po odeslání registrace je možné údaje měnit pouze do uzávěrky registrací. Později na úpravy nebude brán zřetel.
 • 2.3. Pro účast na eventu je nutné složit členský poplatek v základní výši, který může být případně navýšen o příplatky v zájmu účastníka v rámci různých bonusů a speciálních požadavků.
 • 2.4. Pořadatelé eventu se zavazují k tomu nešířit poskytnuté osobní údaje, a tyto zachovat v tajnosti v rámci organizace. (s výjimkou dodržování aktuálních vládních vyhlášek a platných zákonů ČR)
 • 2.5. Členským poplatkem se rozumí provozní poplatek s omezenou dobou trvání platnosti, který slouží k pokrytí provozu daného eventu s přihlédnutím na počet účastníků.
 • 2.6. Počet účastníků je omezen z kapacitních důvodů.
 • 2.7. Již zaplacenou registraci nelze refundovat, ale lze ji po předchozí dohodě s organizátory přenechat jinému zájemci. V tomto případě si způsob předání řeší účastníci mezi sebou.

Chování na eventech

3.1. Fursuiteři

 • 3.1.1. K Fursuiterům se chovejte šetrně
 • 3.1.2. V případě kolapsu okamžitě vyhledejte pomoc
 • 3.1.3. Okolo Fursuiterů se pohybujte opatrně a bez jídla/pití
 • 3.1.4. Pro Fursuitery je vyhrazena část hlavního sálu, tzv. headless lounge, kde ovšem bude stejná teplota i hluk, jako na hlavním sále – tyto prostory jsou odděleny pouze textilní oponou.
 • 3.1.5. Při suitění si dělejte pravidelné přestávky a dodržujte pitný režim!
 • 3.1.6. Vždy dbejte nařízení zdravotníků – jde o Vaše zdraví, a naši reputaci

3.2. Výpomoc a organizace

 • 3.2.1. Výpomoc a organizaci poznáte podle červených nebo fialových Lanyardů a barevně sladěných visaček
  • 3.2.1.1. Členové Security mají sladěný a nepřehlédnutelný outfit
  • 3.2.1.2. Zdravotníci mají standardně ve výbavě oranžovou reflexní vestu (nebo svůj předem smluvený outfit, který bude představen na začátku akce)
  • 3.2.1.3. Fotografové, a jedinci s povolením pořizovat záznam, nosí po celou dobu své činnosti viditelně žlutou reflexní cyklovestu
 • 3.2.2. Organizátoři eventu si ve vážných případech vyhrazují právo kohokoli z eventu vyloučit, a to i bez udání důvodu
  • 3.2.2.1. Pokud se tak skutečně stane, účastník nemá nárok na navrácení členského poplatku, a do budoucna mohou být danému účastníkovi uděleny patřičné restrikce, jako např. zakázaná účast nebo omezená komunikace na kanálech pod správou FL.

3.3. Účastníci

 • 3.3.1. Účastník je povinen složit členský poplatek s dostatečným předstihem, aby mu byl umožněn vstup na event
 • 3.3.2. Po celou dobu konání akce je účastník povinen nosit viditelně Lanyard s visačkou/badgem
 • 3.3.3. Alkohol lze konzumovat jen v případě zletilosti, a přiměřeně k aktuálnímu stavu poživatele
  • 3.3.3.1. V případě zakoupení alkoholického nápoje zletilou osobou, avšak delegovaného na osobu nezletilou, můžou být všechny zainteresované osoby z eventu vyloučeny bez nároku na náhradu vstupního poplatku a jiných náležitostí.
 • 3.3.4. Kuřácký prostor je před vchodem – Kuřáci jsou zde povinni uvolnit místo procházejícím fursuiterům pro vlastní bezpečí
 • 3.3.5. Jakékoli omamné substance na event nepatří, stejně tak zbraně!
 • 3.3.6. Při zakoupení alkoholu/občerstvení na našem baru bere účastník na vědomí, že jsou ceny stanoveny rozpočtem zboží tak, aby byly pokryty náklady na zboží a dopravu s účelem zajistit základní potřeby účastníků, nikoli aby se generoval zisk.
 • 3.3.7. Pro občerstvení v době konání akce jsou v provozu též blízké restaurace, viz mapa
 • 3.3.8. Každý účastník si nese zodpovědnost za sebou způsobenou škodu. Pokud účastník způsobí škodu, budeme vymáhat její uhrazení.
  • 3.3.8.1. V případě poškození pronajatého majetku uvnitř pronajatých prostor budeme vymáhat náhradu škody
  • 3.3.8.2. V případě poškození osobního majetku mezi účastníky, ke kterému došlo uvnitř pronajatých prostor, lze organizačně asistovat při řešení problému, avšak na náhradě škody se domlouvají pouze inkriminované strany viníka a poškozeného.
  • 3.3.8.3. V případě poškození jakéhokoli majetku mimo oblast eventu (venkovní prostory, a všude jinde), si incident řeší poškozená strana/viník individuálně a bez pomoci organizace FL.
 • 3.3.9. Za odložené věci si ručí pouze sám účastník. Mějte proto své věci vždy pod dohledem!

3.4. Lanyard a visačka/badge

 • 3.4.1. Organizátor, Security – červená
 • 3.4.2. Výpomoc, AA/DD – fialová
 • 3.4.3. Sponzor, GoH – žlutá
 • 3.4.4. Minor – modrá
  • DODATEK: Modré prvky badge lze kombinovat i s úrovní Sponzor a Organizátor.
 • 3.4.5. Účastník, Fursuiter – zelená

3.5. Záznam

 • 3.5.1. Neautorizovaný Audio/Video záznam není povolen, ale hlavu vám neutrhneme, pokud nám dáte vědět.
 • 3.5.2. Povolení mají někteří povolaní jedinci, kteří jsou řádně označeni reflexním prvkem – oficiální fotografové/kameramágové.
 • 3.5.3. Pořízené foto/video materiály lze organizátory volně použít na webu, instagramu, facebooku, telegramu, nebo kdekoli jinde, kde se to dá očekávat.
 • 3.5.4. Choulostivé či nedůstojné momenty podléhají cenzuře.

3.6. Produkce

 • 3.6.1. Produkci má na starosti technická část organizace
 • 3.6.2. Součástí produkce jsou i světelné efekty, které mohou způsobit nevolnost
 • 3.6.3. DJ produkce je součástí vlastní performance, nelze tedy žádat o vlastní vstup, pokud se strany nedohodnou jinak
 • 3.6.4. Použité technické vybavení je kombinace několika vlastníků
 • 3.6.5. V případě charitativní akce je event vysílán živě na platformu twitch.tv.
  • 3.6.5.1. Streamovaný prostor je především hlavní sál v době od 13. hodiny do 19. hodiny.
  • 3.6.5.2. V chatové místnosti streamu platí standardní pravidla Twitch komunity.
  • 3.6.5.3. Sdílení streamu je vítáno.

3.7. Program

 • 3.7.1. Program má na starosti Programová část organizace.
  • 3.7.1.1. Program v čase 16:00 do 19:00 má na starosti Cruso a jeho vlastní organizační tým.
   (kontaktní email na pořadatele je: wolfcrusader@email.cz)
 • 3.7.2. Harmonogram pro jednotlivé sekce je viditelně umístěn u vchodu do dané oblasti.
 • 3.7.3. Artist’s Alley je autonomní sekce, kterou si moderují samotní umělci.
 • 3.7.4. Hlavní program probíhá na hlavním sále.
 • 3.7.5. Doprovodný program probíhá u baru.
 • 3.7.6. Venkovní prostory nejsou součástí eventu, avšak je možné se tam kdykoli na vlastní riziko přesunout.
 • 3.7.7. <insert random rule here – roll 2k20>
 • 3.7.8. Fursuit fur dance battle (dále jako jen FfDB)
  • 3.7.8.1. Soutěž FfDB spočívá v tom, že vždy postupně soutěží v improvizovaném tančení 2 tanečníci proti sobě. Bude spuštěná hudba, která bude hrát přibližně 1 minutu. Moderátor slovy „tři, dva, jedna, start“ vždy odstartuje prvnímu soutěžícímu v duelu tanec a soutěžící může tančit. Mezi tím druhý tanečník sleduje toho prvního a připravuje se na pokyn moderátora. Po uplynutí přibližně 30 sekund nastane povel slovy od moderátora „tři, dva, jedna, teď“. Pro prvního tanečníka to znamená, že má nyní pauzu a druhý tanečník začne tančit. Po uplynutí 30 sekund opět nastane pokyn slovy od moderátora „tři, dva, jedna, stop“. Pro druhého tanečníka to nyní znamená, že přestane tančit. Mezi tím DJ pozvolna vymění hudbu a začneme po celou minutu opět stejně, jako při první hudbě. Po odtančení obou tanečníků bude vaše vystoupení ukončeno a ohodnoceno.
  • 3.7.8.2. Hodnocení soutěžního výkonu bude slovně hodnotit pečlivě vybraná porota, která bude ve složení 4 lidí. Pokud soutěžící potřebuje, je ochlazen, osvěžen, a v případě potřeby je poskytnuta zdravotnická péče (přehřátí organismu). V případě, že soutěžící není připraven z důvodů, které budou relevantní, tak bude soutěžící dvojice přesunuta na konec kola. Pokud, ale se nestihne soutěžící připravit ani do konce kola, tak kontumačně prohrál a výherce bude protivník z tanečního duelu.
  • 3.7.8.3. Před hodnocením poroty bude soutěžící tanečníky hodnotit publikum pomocí potlesku a podpůrného jásotu pro vybranou osobu, kterou bude moderátor jmenovat.
  • 3.7.8.4. Posuzování hlasu publika budou hodnotit moderátoři a podle toho sdělí výsledek, pro koho hlasovalo publikum.
  • 3.7.8.5. Hlas publika má hodnotu jednoho hlasu, jako 5. člen poroty.
  • 3.7.8.6. Porota bude vždy hodnotit stylem, že buďto bude dán hlas prvnímu tanečníkovi, nebo druhému.
  • 3.7.8.7. Po sečtení hlasů se na místě vyhodnotí moderátoři, kdo postoupil do dalšího kola.
  • 3.7.8.8. Oba soutěžící ve FfDB budou vždy uvedeni vždy moderátorem, který se ujistí (slovně), že je soutěžící způsobilý k tanečnímu úkonu.
  • 3.7.8.9. Pořadí soutěžících určuje organizátor, organizátor je zároveň povinen soutěžící s tímto pořadníkem obeznámit, a to nejpozději hodinu před začátkem soutěže.
  • 3.7.8.10. Soutěž bude fungovat na principu play-off. (Když vyhraje 1. tanečník, tak v dalším kole bude v duelu například výhercem další dvojice předešlého kola. Takže například tanečník 1 bude soutěžit v duelu s tanečníkem 3.) Průběžné výsledky budou promítány na plátno za DJ.
  • 3.7.8.11. Maximální počet účastníků je 8, ale při zaplnění kapacity bude otevřeno dalších 8 míst. Tím vznikne maximální kapacita 16 účastníků.
  • 3.7.8.12. Předběžné přihlášení do FfDB je možné nejpozději 4 dny před zahájením akce, a to formou vyplnění aktuálního formuláře. Soutěžící zároveň svou registrací bere na vědomí možná rizika, jako např. přehřátí organismu.
  • 3.7.8.13. Přihlášený soutěžící v předběžném přihlášení má nárok na výběr jedné hudby, na kterou si může nacvičit tanec, ale pouze bude buďto tančit na přibližně prvních 30 sekund, anebo přibližně od času songu 30 sekund až 1 minuta. Na čas tančení má vliv pořadí. Hudba zahraje hned v prvním kole.
  • 3.7.8.14. Přihlášení do účasti na místě bude možné v čase od 14:00 do 14:50, ale avšak s nevýhodou, že nebude moci si vybrat vlastní hudbou a hudba mu bude náhodně vybrána DJ.
  • 3.7.8.15. Výherní budou první 3 místa.
  • 3.7.8.16. Výherce na prvním místě si bude moci vybrat ze všech cen pouze jednu, podle vlastního výběru. Následně tuto možnost dostane výherce na druhém místě a po té výherce na třetím místě.
  • 3.7.8.17. Soutěžící tanečník na 4. místě dostane cenu útěchy, která ovšem udělá radost a bude vybrána organizátorem soutěže FfDB.
 • 3.7.9 Průběžné soutěže po FfDB do 19:00.
  • 3.7.9.1. S pravidly soutěží konaných po FfDB do 19:00 budou účastnící vždy obeznámeni slovně od moderátorů.
   • 3.7.9.1.1. V časovém rozpětí po konci FfDB do 19:00 mohou být libovolně tanečníci v hlavním sále na parketu odměněni hodnotnými cenami, za předvedení úžasného výkonu.
   • 3.7.9.1.2. Nejlepší tanečníci budou vybráni organizačním týmem. (info k bodu 3.7.9.1.1.)
   • 3.7.9.1.3. Odměňování tanečníků bude probíhat vždy v době, kdy bude hrát hudba od DJs a budete informováni moderátory, že tato soutěž probíhá.
 • 3.7.10. Pořadatel soutěží může mimořádně na místě konání akce změnit pravidla průběhu soutěže, avšak musí na to upozornit všechny účastníky alespoň slovně, že dochází ke změně pravidlům.
 • 3.7.11. Porušení pravidel soutěží může vést k diskvalifikaci soutěžícího.

3.8. Teplotní nastavení klimatizace

 • 3.8.1. Teplota na hlavním sále by měla být temperována okolo 20°C
 • 3.8.2. Teplota u šaten, AA a Baru by se měla pohybovat okolo 25°C (za předpokladu, že venkovní teplota nepřesáhne 30°C)
 • 3.8.3. Teplotní rozmezí bude vždy záviset na rozdílech mezi jednotlivými sektory, aby se minimalizovalo riziko zdravotních komplikací.

Postup při řešení problémů

 • 4.1. Vždy záleží, o jaký problém se jedná
  • 4.1.1. Nejlepší možnost při zasílání dotazu je použití takových kanálů, kde je maximální jistota, že se dotaz neztratí, a zároveň existuje někdo, kdo s daným problémem může pomoci.
  • 4.1.2. Lze použít FL Discord, Telegram, Webový formulář na furrlounge.cz, nebo pomocí přímé zprávy, pokud víte na koho se s daným problémem přímo obrátit.
 • 4.2. V případě řešení problémů před konáním akce použijte vždy písemnou formu
 • 4.3. V případě řešení problémů na akci vyhledejte kohokoli s červeným Lanyardem, velice pravděpodobně potom budete přesměrováni na správnou osobu
 • 4.4. Jako členové organizačního uskupení Furrlounge si vyhrazujeme právo řešit různé situace zcela individuálně, dle zásad férového jednání
 • 4.5. Jako potenciální problém, a příčinu vyloučení z eventu (dle bodu 3.2.2.) lze považovat i zárodek drama, flamewars, fyzické či slovní napadání, a podobné nešvary
 • 4.6. Z organizačního hlediska si vyhrazujeme právo pravidla kdykoli a jakkoli pozměnit, zejména vyžaduje-li to určitá situace.